• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 365

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 397

Strönne funderar högt runt utformningen av ett "tiggarbrev" till medlemmar i Esperantofrämjandet.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 336

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 321

Utkast till pressmeddelande om UK i Malmö.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 336

Esperantokooperationen gläds åt att Kooperativa Förbundet utgett en lärobok i eo.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

Kortfattad upplysning om att svenska kongressen hållits under pingsten.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Bild över bordsplacering i högsätet på Gävle stads middagsbjudning för kongressen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 331

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 348

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 345

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Hr Ysner? tackar för en god kongress och ber att få besök av Anna Alamo för föreläsningar.