• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 278

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 439

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 254

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 416

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 480

Angående tryck av tidningen.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 460

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 501

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Hits: 573

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 331

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 348

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.