• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 582

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 643

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 429

Ang. ev. närvaro vid konferens för storstädernas skolledare.

Kategori: Leteroj
Hits: 532

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 552

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 597

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 628

Till Strönne. Alva Myrdals nya tidning Via Suecia på andra språk. Försök att få med esperanto. Aftonbladet skämtar plumpt om esperanto ang. Bernadottes bok Slutet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 555

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 640

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 725

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Hits: 512

Kihlberg dankas al Strönne por la pozitiva respondo pri ideo lia de broŝuro.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 499

Information från Frankrike om utvecklingen av dess esperantorörelse.