• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 385

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 469

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 414

Strönne funderar högt runt utformningen av ett "tiggarbrev" till medlemmar i Esperantofrämjandet.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 353

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 337

Utkast till pressmeddelande om UK i Malmö.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 356

Esperantokooperationen gläds åt att Kooperativa Förbundet utgett en lärobok i eo.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 410

Kortfattad upplysning om att svenska kongressen hållits under pingsten.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 374

Bild över bordsplacering i högsätet på Gävle stads middagsbjudning för kongressen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 351

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 409

Hr Ysner? tackar för en god kongress och ber att få besök av Anna Alamo för föreläsningar.