• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 917

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

SEF Amikaro preta karto 1945_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 643

Membrokarto de SEF Amikaro

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 572

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 557

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 522

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 611

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 433

Idé att göra reklam via andra organisationer. Diverse värvning och fortbildning.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 466

Åberg funderar kring affischeringskampanj som planeras.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 473

Upprop till alla med utrikeskorrespondens. Att införas i La Espero och Arbetaresperantisten.