• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Förberedelser inför tryckning av Minneslista, en PM med det allra viktigaste för det kommande året.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 488

Funderingar inför styrelsemöte.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 454

Upprop till FN om esperanto. Första sändningen från Sverige: 10 200 deklarationer.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Allmänna funderingar. Femte sändningen har gått men ingen slutsiffra nämns.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 441

Strönne tänker högt ang användning av medel för resebidrag för att skaka liv i insomnade klubbar.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 394

Inalles 11 864 underskrifter och i vilka yrkeskategorier undertecknarna hör hemma.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 515

Administrationen av korrespondenskursen föreslås hamna i Gbg eller Malmö.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 479

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 539

Ett frö. En start. Ett "skelett".

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.