• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 630

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 698

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 464

Ang. ev. närvaro vid konferens för storstädernas skolledare.

Kategori: Leteroj
Hits: 570

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 592

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 641

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 689

Till Strönne. Alva Myrdals nya tidning Via Suecia på andra språk. Försök att få med esperanto. Aftonbladet skämtar plumpt om esperanto ang. Bernadottes bok Slutet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 614

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 694

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 775

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Hits: 563

Kihlberg dankas al Strönne por la pozitiva respondo pri ideo lia de broŝuro.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 553

Information från Frankrike om utvecklingen av dess esperantorörelse.