• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 338

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 318

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 941

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 373

Dublett på relaterat dokument.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 383

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 324

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 418

Notoj de poemo La vojo de Zamenhof, kun muziko de Frieso Moolenaar. Ŝajne 1930aj jaroj.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 532

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 692

Diversaj kajeroj, libretoj kaj dokumentoj rilate Esperanto kiel ebla oficiala mondlingvo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 760

Esperantohandbok, leteroj al John Lundgren en Hedemora, Balta kunlaboro 1933-38 kun multaj norvegaj dokumentoj, protokoloj de la sveda UEA-delegitaro 1930, rektaj membroj de UEA en Svedio 1929-31.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 407

Jarraporto, statutoj, gvidlibroj pri Laplando, membraro kaj aparta svedlingva aktujo Freden.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 603

Brevväxling inför radiodiskussionen, förberedelser och föredragna texter.