• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 577

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 343

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 457

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 484

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 760

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 721

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1137

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 625

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 693

Malnova teko netuŝita aŭ ŝanĝita (krom forpreno de plasto kaj metalo).

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 530

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 651

Diverse handlingar rörande gruppresor under 1938.