• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 519

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 459

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 268

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 381

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 399

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 592

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 603

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 468

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 312

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.