• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 532

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 471

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 277

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 389

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 406

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 602

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 613

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 473

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 361

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.