• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
sef-klubbar-anslutna-1938
SEF-klubbar anslutna 1938 Kluboj de SEF SEF
SEF-prot jarkunsido Uddevalla 8+9jun1946_fram
SEF-prot jarkunsido Uddevalla 8+9jun1946 Jarkunsidaj protokoloj SEF
minneslista-1948
Minneslista 1948 Informiloj SEF
Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Utskickade propagandablad sept 1945

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Raportoj SEF
tutlanda-matrikulo-1944
Tutlanda Matrikulo Membrolistoj SEF
SEF-prot 08jun1946_fram
SEF-prot 08jun1946

Danskt förslag om nordisk samverkan.

Estraraj protokoloj SEF
sef-klubbar-anslutna-1939
SEF-klubbar anslutna 1939 Kluboj de SEF SEF
ikon-sef-protokolo
SEF-protokolo jarkunsido 1945

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

Jarkunsidaj protokoloj SEF
minneslista-1947
Minneslista 1947 Informiloj SEF
oficiala-dokumento
SEF rapport eo-undervisning i folkskolor 9jan1946

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

Raportoj SEF
SEF-prot 10+11aug1946_fram
SEF-prot 10+11aug1946

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

Estraraj protokoloj SEF
sef-klubbar-anslutna-1941-42
SEF-klubbar anslutna 1941-42 Kluboj de SEF SEF