• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Tändsticksförslaget diskuterat.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 327

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 421

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 484

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

SEF-kongress 1944 media-SDS 30maj1944_fram

Resumé från kongressen med inflikandet att årsmötet beslutat bjuda in till internationell kongress i Malmö.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 516

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 581

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.