• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 763

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 683

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 384

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

SEF-kongress 1944 KarlskogaKuriren 27maj1944_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Hits: 695

Kongressen välkomnas till staden. Artikeln mest en hyllning till Karlskoga som stad.

SEF-kongress 1944 KarlskogaKuriren 30maj1944_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Hits: 929

Atikel nummer två för kongressen. Nu avhandlas fler detaljer om vad som faktiskt hände.

SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 631

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 688

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 541

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 648

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 583

Danskt förslag om nordisk samverkan.