• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 489

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 556

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.

Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 763

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 682

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 561

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 578

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 426

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 527

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 617

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 523

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 635

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 687

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.