• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 658

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 390

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 469

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Tändsticksförslaget diskuterat.

SEF-VU-prot 31maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 482

Josef Viteks 100 föreläsningar. Islands skrivelse om esperanto i folkskolan.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.

SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 393

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

SEF-VU-prot 22nov1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Beslut konfirmeras om att kostnaderna för en utställning ska delas med SLEA. Beslut om hjälpsändningar till Tyskland och Ungern.