• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 280

Grubblerier eftersom en "pariskonferens" krockar med SEFs årsmöte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 260

Diskussioner hur Brevskolans eo-kurs ska hanteras och hur reklam ska spridas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 350

Administration av var saker ska tryckas och hur saker ska skickas och hanteras. FN-uppropet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 206

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 279

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 372

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

Kategori: Leteroj
Hits: 339

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 317

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 342

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 421

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 313

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 322

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.