• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 344

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 309

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 349

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 330

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 211

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 334

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 203

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 326

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 355

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 358

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 240

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.