• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 287

Kortfattad upplysning om att svenska kongressen hållits under pingsten.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 267

Bild över bordsplacering i högsätet på Gävle stads middagsbjudning för kongressen.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 447

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 518

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 414

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 432

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 370

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 455

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 286

Ang. ev. närvaro vid konferens för storstädernas skolledare.

Kategori: Leteroj
Hits: 374

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 405

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 381

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.