• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 388

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Dokument rörande hanteringen av namninsamling för radioutsändningar på esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 410

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 301

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 332

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 382

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 263

Pärm med brev till och från ca 60 klubbar.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Matriklar över klubbar och medlemmar under perioden 1934-53. Tutlanda matrikulo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Diverse material från svenska kongresser. Ej genomgånget eller skannat.