• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 702

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 737

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 463

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 443

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 331

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 619

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund.