• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 405

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Dublett på relaterat dokument.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 284

Pärm med brev till och från ca 60 klubbar.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 468

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 496

Dokument rörande hanteringen av namninsamling för radioutsändningar på esperanto.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 685

Föredrag och texter, en del uppenbart sända i radio. Troligen 30-40-tal.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 431

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 434

Otto Fuchs kaj Heinrich Lorenz volis veni por kanti esperante. Kun kantaro.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Förtryckt kort för beställning av Amikaro-kort, samt provkort. Ett dylikt finns redan skannat, se "rilata ero".