• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 600

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 489

Notoj de poemo La vojo de Zamenhof, kun muziko de Frieso Moolenaar. Ŝajne 1930aj jaroj.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 391

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 450

Upprop för minnesfond till minne av Sam Jansson, undertecknad av flera kända namn.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1093

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 374

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 541

Frågan om esperanto i skolorna i Uddevalla får till slut avgöras av "Kmt", Hans Kungliga Majestät.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 545

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.