• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 472

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 611

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 407

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

Ne-skanita
Kategori: Leteroj
Hits: 920

Leteroj senditaj al John Lundgren en Hedemora. Jaroj nekonataj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 665

Föredrag och texter, en del uppenbart sända i radio. Troligen 30-40-tal.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 721

Karta och broschyr över Trälleborg, samt handskriven översättning.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 784

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 959

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 461

Post-, Telefgraf- och Telefontjänstemännens Internationella Esperantoförbund. Diverse dokument.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 484

Diversaj kantoj kaj teatraĵoj kaj teatraĵetoj. Kelkaj unuaj paĝoj skanitaj.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 530

Manuskriptoj kaj vojaĝprelegoj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 692

Prelego kun 66 lumbiloj (kiuj mankas) kaj du pliaj tekstoj pri Svedlando.