• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 430

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 322

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 281

Pärm med brev till och från ca 60 klubbar.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

Matriklar över klubbar och medlemmar under perioden 1934-53. Tutlanda matrikulo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 337

Diverse material från svenska kongresser. Ej genomgånget eller skannat.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 417

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 338

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.