Teko 1 - Radiodiskussion i världspråksfrågan 1933

Kategori: Tekoj
Created by: Unua arkivanto

Brevväxling inför radiodiskussionen, förberedelser och föredragna texter.

Innehåller två huvudsakliga akter; förberedelser och diskussionens innehåll.

Diskussionen förbereddes väl. Den som gjorde minsta avsteg från sin förutbestämda text skulle komma att stängas av. Per Ahlberg blev bortvald i processen pga sitt språkval. Collinder vägrade deltaga om Ahlberg skulle vara med. Flera ex av texterna. Oklart om det är kopior eller varianter.

Skano Ne skanita
Teko 1: Radiodiskussion i världspråksfrågan