SEF Följebrev - Rapport från Almén 1 - maj1948

Kategori: Leteroj
Created by: Unua arkivanto

Rapport bestående av 9 fristående delar. Se nedan, under "Rilataj eroj" för att komma åt övriga delar.

Aktens innehåll i den ordning de ligger fysiskt:

  1. Följebrev från Almén
  2. Brev till svenskar, icke SEF-medlemmar, anmälda till UK i Malmö 1948
  3. Förslag till dagordning, SEF-styrelsemöte 15 maj
  4. Tiggarbrev till Amikaros medlemmar 21 maj
  5. FN-deklarationen - blankett till stöd för esperanto att skickas till FN
  6. Protokoll från Representantskapets möte 16 maj. (Representantskapet var en sorts referensgrupp till SEF-styrelsen.)
  7. Protokoll sid 2 från SEF-styrelsen möte 16 maj
  8. Protokoll från SEF-styrelsens möte 15 maj
  9. Protokoll sid 1 från SEF-styrelsens möte 16 maj
  10. Brev till svenskar anmälda till UK 1948 och som endast är prenumeranter på La Espero
Jaro 1948
Skano Tute skanita
Aktujo Salex6 - Resten
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor