SEF brev fr Jakob UEA 23jun1948

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

La redaktoro de "Esperanto" petas artikolon pri landa agado de Svedio. 

S-ro Jakob legis en La Espero pri elekto de Strönne kiel prez de SEF. Li volas pliajn informojn. La prezidanto de UEA (Malmgren) subtenas la peton. En la inversa paĝo estas la respondo de Strönne. Bedaŭrinde la kvalito de la papero estas tiom malbona ke apenaŭ legeblas la respondo (kiu evidente estas nura kopio por memorigo, de letero sendita al Jakob).

Jaro 1948
Skano Tute skanita
Aktujo Salex6 - Resten
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor