Riksdagens protokoll - Första kammaren - Nr 21 - 6apr1921

Kategori: Raportoj
Created by: Unua arkivanto

Av intresse s. 12-16 samt 16-23.

Om förslag att NF bör utreda internationellt hjälpspråk samt "Om införande av ett världsspråk".

Jaro 1921
Skano Ne skanita
Teko 29: Politik om världsspråk
Jardeko 1920-29