Avslag på resebidrag av kgl majt-skolöverstyrelsen

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Nådigt avslag på ansökan om resebidrag.

Ansökan inlämnad till Skolöverstyrelsen för bidrag till kongressresa för Paul Nylén samt Sam Janson alt. ersättaren Ernfrid Malmgren. Skolöverstyrelsen meddelar nådigast att kgl majt inte finner att ansökan ska bifallas.

Jaro 1931
Skano Tute skanita
Aktujo Bilagor till protokoll 1931-32
Jardeko 1930-39