Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 250

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 251

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 278

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 289

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 245

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 214

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 297

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 289

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 257

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 167

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 162

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 282

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.