Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 630

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 818

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 540

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 697

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 639

Presita letero de Th Cart al Lundgren pri voĉdona mastrumado.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 676

Presita letero de Th Cart, kun raporto de Prof. Grosjean-Maupin pri voĉdono pri landnomoj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 623

Johnny Bode var sångare, kompositör, mytoman och dåtidens skandalpersonlighet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 656

Kurs i eo för ungdomar. Enkla former i kristen miljö.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 1102

C är upprörd över felaktiga data om eo från en av motståndarna i diskussionen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 1059

Collinder ser fram emot radiodiskussionen.