Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 1006

Diversaj kajeroj, libretoj kaj dokumentoj rilate Esperanto kiel ebla oficiala mondlingvo.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1423

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 815

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 933

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 695

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 907

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 587

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 687

Frågan om esperanto i skolorna i Uddevalla får till slut avgöras av "Kmt", Hans Kungliga Majestät.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 746

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 611

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 655

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 534

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.