Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 565

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

SEF-kongress 1944 KarlskogaKuriren 27maj1944_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Hits: 968

Kongressen välkomnas till staden. Artikeln mest en hyllning till Karlskoga som stad.

SEF-kongress 1944 KarlskogaKuriren 30maj1944_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Hits: 1269

Atikel nummer två för kongressen. Nu avhandlas fler detaljer om vad som faktiskt hände.

SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 898

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1033

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 916

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 924

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 815

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 827

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 726

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.