Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 854

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 967

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 942

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 754

Presita letero de Th Cart al Lundgren pri voĉdona mastrumado.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 784

Presita letero de Th Cart, kun raporto de Prof. Grosjean-Maupin pri voĉdono pri landnomoj.

ikon-ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 762

Material från sex brevkurser.

ikon-ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1203

Memoraĵoj de la aktivado de Backman.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 754

Osagt vem avsändaren är - ABF, SEF, SEI? Det speglar ändå situationen och Esperantos popularitet.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 691

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Hits: 606

Upprop till lärare att läsa Esperanto. Undertecknat av flera lärare som redan lärt sig.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.