Raportoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1055

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 884

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 858

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 624

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 577

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 506

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 413

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 402

Arbetsplan i nio punkter för att stärka ungdomsmedlemmarna.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 509

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.