Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 536

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 485

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

Letero pri Steiner kaj fervojoj al Ernst Eriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: ICK visa produkter
Hits: 971

Pri Steiner kaj SEF pri Fervojistoj.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 665

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 553

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Leteroj el Britio pri UN 1931+32_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 682

Brita peto de subteno por propono pri Esperanto en Ligo de Nacioj.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 656

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Katrineholmsklubben om medlemsavgifter 1932_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 688

Ett magert år för klubben som har besvär att få in medlemsavgifter.

Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 548

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 613

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 587

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 715

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.