Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 540

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 488

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

Letero pri Steiner kaj fervojoj al Ernst Eriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: ICK visa produkter
Hits: 979

Pri Steiner kaj SEF pri Fervojistoj.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 676

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 558

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Leteroj el Britio pri UN 1931+32_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 687

Brita peto de subteno por propono pri Esperanto en Ligo de Nacioj.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 663

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Katrineholmsklubben om medlemsavgifter 1932_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 696

Ett magert år för klubben som har besvär att få in medlemsavgifter.

Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 551

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 557

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 621

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.