Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 452

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Avslag om resebidrag från kgl majt_skolöverstyrelsen 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 527

Nådigt avslag på ansökan om resebidrag.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 520

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.

Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 709

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 629

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 527

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 542

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 490

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Katrineholmsklubben om medlemsavgifter 1932_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 617

Ett magert år för klubben som har besvär att få in medlemsavgifter.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 573

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Leteroj el Britio pri UN 1931+32_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 620

Brita peto de subteno por propono pri Esperanto en Ligo de Nacioj.