Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 528

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 578

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 440

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Avslag om resebidrag från kgl majt_skolöverstyrelsen 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 514

Nådigt avslag på ansökan om resebidrag.

Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 479

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 466

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

Katrineholmsklubben om medlemsavgifter 1932_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 601

Ett magert år för klubben som har besvär att få in medlemsavgifter.

Letero pri Steiner kaj fervojoj al Ernst Eriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: ICK visa produkter
Hits: 847

Pri Steiner kaj SEF pri Fervojistoj.

Leteroj el Britio pri UN 1931+32_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 607

Brita peto de subteno por propono pri Esperanto en Ligo de Nacioj.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 559

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 618

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.