Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 324

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 300

Kommentarer i 15 punkter inför styrelsemöte.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 234

Del av Rapport från Almén. Prenumeranter av La Espero uppmanas bli medlemmar i SEF.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 297

Den anmälde uppmanas att lämpligen bli medlem i SEF direkt eller genom klubb på orten.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 510

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 252

Medlemmar i Sölvesborg har tydligen bett om hjälp med lärare. Strönne skickar tillbaka bollen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 280

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 335

Ett flertal frågor och svar i styrelseärenden.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 282

Peto pri ekspozicio. "Hobbyutställning" kaj "Markaryds-utställning" menciitaj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 185

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 425

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 345

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.