Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 371

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 353

Kommentarer i 15 punkter inför styrelsemöte.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 271

Del av Rapport från Almén. Prenumeranter av La Espero uppmanas bli medlemmar i SEF.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 332

Den anmälde uppmanas att lämpligen bli medlem i SEF direkt eller genom klubb på orten.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 607

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 290

Medlemmar i Sölvesborg har tydligen bett om hjälp med lärare. Strönne skickar tillbaka bollen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 337

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 399

Ett flertal frågor och svar i styrelseärenden.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 331

Peto pri ekspozicio. "Hobbyutställning" kaj "Markaryds-utställning" menciitaj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 225

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 487

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 407

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.