Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 334

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 327

Förslag på brev till svenskars utländska brevvänner, till stöd för svenska radioutsändningar på eo.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 251

Strönne sänder kongressbok och info om eo till Gösta Attorps på Svenska Dagbladet.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 583

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 360

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 373

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 290

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 322

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 355

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 330

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.