Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 340

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 321

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 342

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 207

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 335

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 344

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 332

Britio proponis ŝanĝon al al UEA-statutoj, sed Malmgren volis ke SEF reagu kontraŭpropone Brition.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 355

Ett brev från Ungern har inkommit som förbryllar. Vad menar karl'n?

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 259

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.