Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 402

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 389

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 414

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 396

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 259

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 402

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 236

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 393

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 439

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 454

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 306

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.