Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 270

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

Tack för bl a annons i DN och önskan om att det kunde bli en vana.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 287

Dupuis påtänkt medarbetare, förvirring ang. samarbete med IKEL, Esperantofrämjandet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 308

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 315

"ABA" vill ha filmafton med textning på eo i anslutning till kongressen. Ingen ny medlem i SEF...

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

100 nylénbroschyrer till Arboga. Olle Olsson i Vimmerby intresserad av utländsk esperantolärare.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 348

Planer för Alamo-föreläsningar samt annons i DN.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 336

Strönne ska till Höör och föreläsa samt hålla provlektion. Samarbete över sundet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 248

Henry Lindgren en Vilshult, Blekinge, rakontas pri decido starigi klubon en Vilshult kaj aliĝi al SEF. 

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 261

La redaktoro de "Esperanto" petas artikolon pri landa agado de Svedio. 

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 311

Hr Ysner? tackar för en god kongress och ber att få besök av Anna Alamo för föreläsningar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 281

Exakt datum saknas, men det bör vara i september 1948.