Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 662

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 730

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 591

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.

Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 817

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 556

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.