Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 446

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 358

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 503

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 330

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 340

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Hits: 349

Kihlberg dankas al Strönne por la pozitiva respondo pri ideo lia de broŝuro.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 269

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 218

Nylén påpekar bristen på kvinnor i Representantskapet och föreslår Signe Boye.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 283

Kort not i tre punkter, om Valkenier och sökande efter hobbyutställning och smålandsutställning.