Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Till Strönne. Alva Myrdals nya tidning Via Suecia på andra språk. Försök att få med esperanto. Aftonbladet skämtar plumpt om esperanto ang. Bernadottes bok Slutet.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 274

Pri afiŝoj, propaganda folio kaj invito al aktiva kunlaboro.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Komentoj pri protokoloj kaj decidoj pri Amikaro kaj rilataj taskoj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 453

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 367

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 511

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 422

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 338

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 350

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.