Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 234

Malmgren är trött och stingslig. Det gnisslar i SEF-styrelsen och han behöver övernattning i Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 252

Almén har skickat manus till ett häfte på 16 sidor för expresshantering till Strönne samt dennes svar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 291

Brev om missförstånd ang. klistermärken samt dålig ekonomi i allmänhet.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 210

Utkast till pressmeddelande om UK i Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 383

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 340

Samordnings- och personaladministration.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 212

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 244

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 225

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 244

Dupuis påtänkt medarbetare, förvirring ang. samarbete med IKEL, Esperantofrämjandet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 262

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 282

Strönne funderar högt runt utformningen av ett "tiggarbrev" till medlemmar i Esperantofrämjandet.