Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 334

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 332

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 353

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 263

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 345

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 268

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 312

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 268

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 299

Administrationen av korrespondenskursen föreslås hamna i Gbg eller Malmö.